Darmowa dostawa od 615,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka prywatności

Poniżej znajdą Państwo wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez serwis internetowy https://tmsklep.pl (dalej Serwis).

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest TM Technologie sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy 355 (32-084), zarejestrowana pod nr. KRS 0000144891 przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, NIP 6772203278, REGON 356588026 (dalej Administrator).


 2. Jak skontaktować się z Administratorem?
  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem na ww. adres siedziby lub poprzez e-mail: rodo@tmtechnologie.pl


 3. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?
  a. Jeżeli jesteście Państwo stroną zawartej z Administratorem umowy lub zamierzacie ją zawrzeć, dane które Administrator przetwarza na Państwa temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa.

  b. Jeżeli w kontaktach z Administratorem reprezentują Państwo klienta lub kontrahenta Administratora lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę, zleceniodawcę, kontrahenta), dane, które Administrator przetwarza na Państwa temat, stanowią dane kontaktowe, związane z Państwa funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu.
  c. Jeżeli kontaktujecie się Państwo z Administratorem, dane, które Administrator przetwarza na Państwa temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane wynikające z Państwa wiadomości. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa.
  d. Jeżeli dokonujecie Państwo zamówienia produktów Administratora za pośrednictwem jego strony internetowej tmsklep.pl lub mailowo, dane, które Administrator przetwarza na Państwa temat, stanowią dane podane przez Państwa w formularzu zamówienia. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa.
  e. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie od Administratora treści marketingowych, dane, które Administrator przetwarza na Państwa temat, stanowią dane podane przez Państwa w formularzu Newslettera. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa.

 4. Jaki jest zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora?
  a. W przypadku gdy jesteście Państwo stroną zawartej z Administratorem umowy lub zamierzacie ją zawrzeć, Administrator przetwarza dane podane przez Państwa w celu zawarcia umowy, tj.: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres firmy, nazwa firmy, adres e-mail, nr telefonu, NIP, REGON.

  b. W przypadku gdy w kontaktach z Administratorem reprezentują Państwo klienta lub kontrahenta Administratora lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę, zleceniodawcę, kontrahenta), Administrator przetwarza podane przez Państwa dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON.
  c. W przypadku kontaktu z Administratorem, Administrator przetwarza dane podane przez Państwa w celu nawiązania kontaktu, w tym adres do korespondencji, adres e-mail lub nr telefonu, treść zadanego pytania lub poruszonego zagadnienia oraz opcjonalnie imię i nazwisko oraz informacje dotyczące Państwa stanowiska.
  d. W przypadku zamówienia produktów Administratora za pośrednictwem jego strony internetowej tmsklep.pl lub mailowo, Administrator przetwarza dane podane w systemie obsługi zamówień, tj.: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, adres firmy.
  e. W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie informacji marketingowej za pomocą poczty elektronicznej, m.in. newsletter, Administrator przetwarza w tym celu adres e-mail.
  f. W związku ze stosowaniem plików cookies do celów statystycznych, Administrator może przetwarzać następujące dane: adres IP, długość trwania danej sesji, częstość odwiedzania serwisu.

 5. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?
  a. Udzielenie odpowiedzi osobie, która nawiązała z Administratorem kontakt. - Prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest nawiązanie kontaktu z potencjalnymi klientami, gdy zwrócą się oni do niego o informację na temat usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

  b. Zawarcie i wykonanie umowy – w przypadku gdy są Państwo stroną umowy/zamówienia. - Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  c. Zapewnienie kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy/zamówienia zawartej z podmiotem, w imieniu którego Państwo wstępują oraz utrzymania kontaktów biznesowych. - Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  d. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami. - Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  e. Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą. - Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  f. Wysyłka treści marketingowych w postaci newslettera (zawierającego w szczególności informacje dotyczące firmy, nowych produktów, aktualnej oferty) pocztą elektroniczną. - Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  g. Prowadzenie działań marketingu bezpośredniego. - Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  h. Zbieranie informacji o statystykach ruchu w serwisie. - Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  i. Prowadzenie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budynków zarządzanych przez Administratora oraz ochrony osób i mienia. - Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 6. Czy dane osobowe są profilowane?
  Nie, nie profilujemy Państwa danych osobowych.


 7. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
  Odbiorcami danych osobowych jest upoważniony personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (w szczególności dostawcy usług IT i wsparcia technicznego, firmy księgowe, firmy doradcze, kancelarie prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać spoczywające na nich zadania. Dane mogą zostać udostępnione także: firmom kurierskim lub podmiotom prowadzącym działalność pocztową, bankom, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów.


 8. Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Z uwagi na to, że Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z przekazywaniem danych poza EOG Administrator zadbał o to, aby korzystać wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje takie wynikają w szczególności z przyjętych standardowych klauzul umownych z dostawcami usług, którzy dokonują przetwarzania danych osobowych poza EOG.

 9. Przez jaki czas przetwarzane będą Państwa dane osobowe?
  Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

  a. dane przetwarzane na podstawie umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminu ewentualnych roszczeń;
  b. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
  c. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji na temat produktów i usług Administratora, w przypadku jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu.

 10. Czy podanie Państwa danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?
  Nie, podają Państwo dane dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do: - korzystania z Serwisu, - zamówienia katalogu, - odpowiedzi na Państwa zapytanie lub poruszone przez Państwa zagadnienie, - wysłania zamówionej przez Państwa informacji handlowej czy w celu zawarcia umowy.

 11. Jakie prawa Państwu przysługują?
  Mają Państwo prawo do: - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie danych lub odbywa się na podstawie zgody), - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 12. Pliki cookies
  Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki użytkownika i przechowywane na jego komputerze. Ciasteczka pomagają Administratorowi analizować ruch sieciowy i rozpoznają, która część strony internetowej była odwiedzana. Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają Administratorowi dostępu do komputera lub informacji o użytkownikach, za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystano ze strony internetowej oraz danych osobowych, które użytkownicy udostępniają automatycznie ze względu na ustawienia przeglądarki. Administrator stosuje sesyjne i stałe pliki cookies. Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej. Stałe pliki cookies umożliwiają Administratorowi rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty na stronach internetowych administrowanych przez Administratora i dostosowanie serwisów do potrzeb użytkowników (np. zapamiętanie preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych. Stałe pliki cookies pozostają w pamięci Państwa urządzenia peryferyjnego do momentu ich usunięcia. Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z serwisu Administratora. W celu monitorowania i ulepszania strony internetowej gromadzone są zbiorcze informacje na temat użytkowników w momencie przeglądania strony internetowej, w tym szczegóły dotyczące systemu operacyjnego, wersji przeglądarki, nazwy domeny, adresu IP, adresu URL użytkownika, z którego trafia na stronę internetową Administratora i pod który się udaje oraz które podstrony strony internetowej zostały odwiedzone. Administrator może prowadzić ogólne statystyki, zbierać dane dotyczące ruchu sieciowego na stronie internetowej oraz informacje o spokrewnionych stronach i udostępniać te dane zbiorcze osobom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub w innych celach promocyjnych, niemniej jednak te dane zbiorcze nie zawierają żadnych danych osobowych. Serwis korzysta z plików cookies oferowanych przez usługę Google Analitycs firmy Google. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 13. Użyte definicje
  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

pixelpixel